Laplander
Laplanderens historie
Laplander Database
Verkstedhandbok
Kompendium 903
Kompendium 903x
Delekatalog
  Landrover
Litt om Landrover
  Geländewagen
Litt om Geländewagen
  Annet
Militære grader
Forum
Turer & Treff
Navigasjon
Shop

Laplander
   

Sergeant   Colonel   Captain   Major   General  

Militære grader i det norske forsvaret

  • Soldatklassen: Grønn
  • Offisersklassen: Blå
Hæren Luftforsvaret Sjøforsvaret NATO
Menig (dragon i Kavaleriet) Flysoldat Utskrevet menig OR1
Korporal Korporal Utskrevet ledende menig OR4
UB-Korporal UB-Korporal Kvartermester-aspirant -
Sersjant Sersjant Kvartermester OR5
Fenrik Fenrik Fenrik OF1
Løytnant Løytnant Løytnant OF1
Kaptein (rittmester i Kavaleriet) Kaptein Kapteinløytnant OF2
Major Major Orlogskaptein OF3
Oberstløytnant Oberstløytnant Kommandørkaptein OF4
Oberst Oberst Kommandør OF5
Brigader Brigader Flaggkommandør OF6
Generalmajor Generalmajor Kontreadmiral OF7
Generalløytnant Generalløytnant Viseadmiral OF8
General General Admiral OF9

Det grønne feltet dekker soldatklassen. Det blå feltet dekker offisersklassen. Offiserene er videre inndelt i kompanioffiserer (fenrik til kaptein), stabsoffiserer (major til brigader), foruten generaliteter. Fenrik het tidligere sekondløytnant, mens løytnant tidligere ble kalt premierløytnant. Tittelen brigader er uten tradisjon i det norske gradsystemet, og ble innført til erstatning for oberst I.

Grenaderer og matroser er soldater som har vervet seg til en eller flere treårskontrakter. Disse kan også være lærlinger.

Grafisk fremstilling av distinksjoner

Hæren

Hærens distinksjoner

Luftforsvaret

Luftforsvarets distinksjoner

Sjøforsvaret

Sjøforsvarets distinksjoner

Tidligere norske militære grader

  • Stabssersjant
  • Visekorporal

Sist oppdatert:
    © 2005 - 2020 {Trond}   

Laplander